کد خطا یا ارورهای ماشین لباسشویی ال جی 3


ارور یا کد خطا dr در ماشین لباسشویی ال جی قابلیت تخلیه خودکار آب داخل ماشین لباسشویی می‌باشد.

هنگامی که حین شستشو ماشین لباسشویی ال جی را برای چند دقیقه روی حالت مکث (pause) قرار دهید، برنامه شستشو لغو شده و آب باقیمانده داخل دیگ به صورت خودکار تخلیه خواهند شد، در این هنگام ارور یا پیغام dr روی نمایشگر لباسشویی ظاهر می‌شود.

پیغام dr در لباسشویی ال جی یک عملکرد طبیعی می‌باشد و ایراد محسوب نمی‌شود.

ارور یا کد خطا E3 در ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا مربوط به عدم تخلیه می باشد.

علت به وجود آمدن ارورE3 در ماشین لباسشویی ال جی می تواند یکی از موارد زیر باشد:

موارد مربوط به فاضلاب منزل، شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی، فیلتر پمپ تخلیه، ایرادات مربوط به پمپ تخلیه و سیم کشی دستگاه و ….

به شما توصیه می کنیم با مشاهده ی  ارور E3 ماشین لباسشویی ال جی برای رفع ایراد موارد زیر را انجام دهید :

 • اولین کاری که انجام می دهید بررسی محل تخلیه آب ماشین لباسشویی می باشد یعنی جایی که شلنگ تخلیه دستگاه به فاضلاب منزل متصل شده است.امکان دارد گرفتگی داشته و مانع تخلیه آب می شود.
 • بعد مسیر شلنگ را بررسی کنید تا مطمئن شوید شلنگ تاخوردگی با پیچ خوردگی نداشته باشد.
 • ارتفاع شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی از زمین نیز مهم می باشد.شلنگ تخلیه حتما باید حداقل 60 سانتی متر و حد اکثر یک متر از سطح زمین بالا آمده و بعد به فاضلاب وصل شود.

در صورت عدم رفع ایراد از تکنسین های تبرید سرویس کمک بگیرید.

ارور یا کد خطا LE2 در ماشین لباسشویی ال جی مربوط به ایرادات موتور می‌باشد.

علت بروز ارور یا پیغام LE2 در ماشین لباسشویی ال جی ایرادات سیم کشی موتور، روتور می‌باشد.
هنگامی که ارور LE2 روی نمایشگر لباسشویی نمایان می‌شود  برای رفع عیب با تکنسین های تبرید سرویس تماس بگیرید.

ارور nU مربوط به اختلال در NFC ماشین لباسشویی ال جی می‌باشد.

هنگامی که این ارور روی نمایشگر ماشین لباسشویی ال جی نمایان می‌شود نیاز به مراجعه تکنسین می‌باشد.

برای رفع عیب می توانید از تکنسین های تبرید سرویس کمک بگیرید.

زمانی که ارور یا کد خطا dHE در ماشین لباسشویی ال جی مربوط به اختلال در برنامه خشک کن صددر صد ماشین لباسشویی می‌باشد.

علت بروز ارور یا پیغام dHE در ماشین لباسشویی ال جی این موارد می‌باشد :هیتر خشک کن، ترموستات خشک کن، فن خشک کن و …

هنگامی که ارور dHE روی نمایشگر لباسشویی نمایان می‌شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین های  تبرید سرویس می‌باشد.

پیغام یا ارور tcL در ماشین لباسشویی ال جی مربوط به رسوب زدایی داخل دستگاه می باشد.

لباس ها را از داخل ماشین لباسشویی خارج کنید.

مواد رسوب زدا را داخل جاپودری بریزید.

کلید Tub Clean را 3 ثانیه نگه دارید  تا پیغام tcL روی نمایشگر ماشین لباسشویی ظاهر شود.

برای شروع کلید Start را فشار دهید.

بعد از اتمام کار درب دستگاه را باز گذاشته و لاستیک دور درب و شیشه درب را خشک نمایید.

می توانید برای رسوب زدایی ماشین لباسشویی ال جی از تکنسین های تبرید سرویس کمک بگیرید.

برای جلوگیری از نشت مواد شوینده  ارور یا کد خطا Sud در ماشین لباسشویی ال جی نمایش داده می‌شود .

علت بروز ارور یا پیغام Sud در ماشین لباسشویی ریختن بیش از حد مواد شوینده داخل محفظه مواد شوینده می‌باشد.

 • جاپودری را تمیز کرده و مجدد لباسشویی را راه اندازی کنید .
 • در صورت عدم رفع ایراد با تکنسین های تبرید سرویس تماس بگیرید.

ارور یا کد خطا LOE در ماشین لباسشویی ال جی مربوط به باز بودن درب محفظه مواد شوینده می باشد.

بررسی نمایید درب کشویی محفظه مواد شوینده بسته باشد.
در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات لباسشویی می‌باشد.

زمانی که ارور یا کد خطا nF در ماشین لباسشویی ال جی مربوط به اختلال در Wi-Fi ماشین لباسشویی می‌باشد.

علت بروز ارور یا پیغام nF در ماشین لباسشویی ال جی ایرادات برد Wi-Fi ، سیم کشی و … می‌باشد.
هنگامی که ارور nF روی نمایشگر لباسشویی نمایان می‌شود  برای رفع عیب از تکنسین های تبرید سرویس کمک بگیرید.

علت بروز ارور یا کد خطا EE در ماشین لباسشویی ال جی برد اصلی می باشد.

هنگامی که ارور EE روی نمایشگر لباسشویی ال جی نمایان می شود  برای رفع عیب از متخصصین تبرید سرویس کمک بگیرید.

علامت یا شکل ترازو در ماشین لباسشویی ال جی به معنی خطا یا ارور UE بوده و مربوط به عدم تعادل لباسها داخل لباسشویی می‌باشد.

علت به وجود آمدن ارور یا پیغام UE در ماشین لباسشویی ال جی چیست؟

 • حجم بار داخل درام ماشین لباسشویی
 • عدم انتخاب برنامه مناسب
 • ایرادات مربوط به موتور و برد و …

بیشتر مواقعی که پتو ، روفرشی، ملحفه، پرده، توری، حوله بزرگ، عروسک و … با ماشین شسته شود این حالت ایجاد می‌شود. برای اطمینان از سالم بودن دستگاه توصیه می‌شود دستگاهتان را یکبار خالی بدون لباس و مواد شوینده روی یک برنامه  طولانی مدت مانند Cotton ، Mix ،  Synthetic قرار دهید در صورتی که برنامه به صورت کامل اجرا شد و بدون ارور یا خطا تمام شد ماشین لباسشویی فاقد ایراد می‌باشد.

در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات لباسشویی می باشد که میتوانید از تکنسین های تبرید سرویس درخواست کمک کنید.

علامت یا شکل ضربدر بر روی شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی ال جی به معنی ارور یا کد خطا OE و مربوط به عدم تخلیه آب می‌باشد.

علت به وجود آمدن ارور OE در ماشین لباسشویی ال جی می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

موارد مربوط به فاضلاب منزل، شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی، فیلتر پمپ تخلیه، ایرادات مربوط به پمپ تخلیه و سیم کشی دستگاه و …

به شما توصیه می کنیم با مشاهده‌ی  ارور OE ماشین لباسشویی ال جی برای رفع ایراد موارد زیر را انجام دهید :

بررسی محل تخلیه آب ماشین لباسشویی جایی که شلنگ تخلیه دستگاه به فاضلاب منزل متصل شده امکان دارد گرفتگی داشته و مانع تخلیه آب می‌شود، مسیر شلنگ را بررسی کنید تا گره خوردگی نداشته باشد، بررسی ارتفاع شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی از زمین،  فیلتر پمپ تخلیه را باز کرده و تمیز کنید، در لباسشویی های دوقلو ال جی امکان بررسی کردن فیلتر پمپ تخلیه وجود ندارد و فقط شلنگ تخلیه باید بررسی شود.

در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات لباسشویی با متخصصین تبرید سرویس تماس بگیرید.

علامت یا شکل باز بودن درب در ماشین لباسشویی ال جی به معنی ارور dE می‌باشد.

زمانی که درب دستگاه کامل بسته نشده باشد این ارور یا کد خطا dE در ماشین لباسشویی ال جی ظاهر می‌شود.
علت به وجود آمدن پیغام یا ارور dE در ماشین لباسشویی ال جی یکی از موارد زیر می تواند باشد:

بسته نشدن درب ماشین لباسشویی، زبانه درب ،میکروسوئیچ درب ، لولای درب و …

مطمئن شوید که درب باز نباشد، یک بار درب را باز کنید و مجدد ببندید و ماشین لباسشویی را راه اندازی نمایید.
در صورت عدم رفع ایراد از متخصصین تبرید سرویس کمک بگیرید.

علامت یا شکل ضربدر برروی شیر آب در ماشین لباسشویی ال جی به معنی ارور IE می‌باشد.

کد خطا یا ارور IE در ماشین لباسشویی ال جی زمانی نمایان می‌شود که آب وارد دستگاه نشود.
عوامل زیر باعث به وجود آمدن ارور یا خطا IE در ماشین لباسشویی می‌شود:

 1. ایرادات مربوط به آب منزل
 2. ایرادات مربوط به شلنگ ورودی آب ماشین لباسشویی ال جی
 3. ایراد در شیربرقی و برد و …

برای حل رفع ایراد کد خطا یا ارور IE در ماشین لباسشویی ال جی به این موارد توجه کنید:

 • لطفا بررسی کنید شیر آب  کاملا باز باشد و همچنین فشار آب منزل نیز مناسب باشد.
 • مسیر شلنگ ورودی آب را بررسی کنید امکان دارد پیچ خوردگی یا تاخوردگی داشته باشد و مانع ورود آب به داخل ماشین لباسشویی شود.
 • در صورتی که آب منطقه دارای املاح زیادی باشد امکان دارد فیلتر ورودی آب را مسدود نماید، بنابراین هرچند وقت یک بار آن را تمیز کنید.

در صورت عدم رفع ایراد از متخصصین تبرید سرویس کمک بگیرید.

زمانی که درب دستگاه کامل بسته نشده باشد ارور یا کد خطا dE4 در ماشین لباسشویی ال جیظاهر می‌شود.

علت به وجود آمدن پیغام یا ارور dE4 در ماشین لباسشویی ال جی یکی از موارد زیر می‌تواند باشد:

بسته نشدن درب ماشین لباسشویی،  ایراد در حسگر درب ماشین لباسشویی.

مطمئن شوید که درب باز نباشد، یک بار درب را باز کنید و مجدد ببندید و ماشین لباسشویی را راه اندازی کنید.
در صورت عدم رفع ایراد از تکنسین های تبرید سرویس کمک بگیرید.

زمانی که درب دستگاه کامل بسته نشده باشد ارور یا کد خطا dE1 در ماشین لباسشویی ال جی ظاهر می‌شود.

علت به وجود آمدن پیغام یا ارورdE1  در ماشین لباسشویی ال جی یکی از موارد زیر می‌تواند باشد:

بسته نشدن درب ماشین لباسشویی، زبانه درب ،میکروسوئیچ درب ، لولای درب و …

مطمئن شوید که درب باز نباشد، یک بار درب را باز کنید و مجدد ببندید و ماشین لباسشویی را راه اندازی کنید.
در صورت عدم رفع ایراد با متخصصین تبرید سرویس تماس بگیرید.

زمانی که درب دستگاه کامل بسته نشده باشد ارور یا کد خطا dE2 در ماشین لباسشویی ال جی ظاهر می‌شود.

علت به وجود آمدن پیغام یا ارور dE2 در ماشین لباسشویی ال جی یکی از موارد زیر می‌تواند باشد:

بسته نشدن درب، زبانه درب ،میکروسوئیچ درب ، لولای درب و …

مطمئن شوید که درب باز نباشد، یک بار درب را باز کنید و مجدد ببندید و ماشین لباسشویی را راه اندازی نمایید.

در صورت عدم رفع ایراد نیاز به بررسی و تعمیرات لباسشویی می‌باشد.

ارور یا کد خطا LE1 در ماشین لباسشویی ال جی مربوط به ایرادات موتور می‌باشد.

علت بروز ارور یا پیغام LE1 در ماشین لباسشویی ال جی ایرادات سیم کشی موتور ، روتور و … می‌باشد.
هنگامی که ارور LE1 روی نمایشگر لباسشویی نمایان می‌شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می‌باشد که می توانید کار را به کاردانان تبرید سرویس بسپارید.

درصورت بروز هر مشکل در ماشین لباسشویی ال جی ، متخصصین تبرید سرویس همراه شما خواهند بود.

( تبرید سرویس سرعت در زمان، سرویس در مکان و متخصص در فن )

مدیریت فنی اصفهان: 09109972200

دفتر تهران: 28421032-021

آموزشاخباربروزرسانی هامقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *